အပိုလိုရောင်စဉ်
ပျော်ရွှင်သောလူနာများ

1600000 +

ပျော်ရွှင်သောလူနာများ
အထူး

2300 +

အထူးကု
ဆေးရုံအရေအတွက်

17

ဆေးရုံတွေ
တည်နေရာ

12

တည်နေရာများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

ဒေါက်တာ Ratnav Ratan
ဒေါက်တာ Ratnav Rata..

MBBS၊ MS၊ DNB ။ ။

ကလေးခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Swati Chhabra
ဒေါက်တာ Swati Chhab ။

MBBS၊ DGO၊ DNB - (Ob..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Sumit Anand
ဒေါက်တာ Sumit Anand ။

MBBS, MS (အရိုးပါဒီ..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Vandita Sharma
ဒေါက်တာ ဗန္ဒိတရှာ..

MD၊MBBS..

အရေးကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Daksh Yadav
ဒေါက်တာ Daksh Yadav..

MBBS, MD (ကလေးအထူးကု..

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Reena Thukral
ဒေါက်တာ Reena Thukr..

MBBS, DNB (ပြည်တွင်း..

အာရုံကြောပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Vatsal Bajaj
ဒေါက်တာ Vatsal Baja..

MBBS, MD (ကလေးအထူးကု..

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Yugal Karkhur
ဒေါက်တာ Yugal Karkh..

MBBS၊ MS၊ DNB ။ ။

အရိုးနှင့်ထရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Hemant ဂန္ဒီ
ဒေါက်တာ Hemant Gand ။ ။

MBBS, MD, DM (Cardio..

နှလုံးရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Seema Santosh
ဒေါက်တာ ဆီမာဆန်တို.

MBBS၊ DGO..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Sumit Bansal
ဒေါက်တာ Sumit Bansal..

MBBS၊ MS၊ MCH ။ ။

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Shalabh Agrawal
ဒေါက်တာ Shalabh Agr.

MBBS၊ MS၊ DNB ။ ။

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Avijeet S Yadav
ဒေါက်တာ Avijeet S Y..

MBBS, MD – ကလေးအထူးကု..

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Pankaj Mehta
ဒေါက်တာ Pankaj Meht ။ ။

MBBS, Chi in Diploma..

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Anubhav Sangwan
ဒေါက်တာ အနုဗားဆန်း..

MBBS, MS (ခွဲစိတ်မှု),..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Surbhi Gupta
ဒေါက်တာ Surbhi Gupt..

MBBS၊ MS၊ DNB ။ ။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Manish Srivastava
ဒေါက်တာ Manish Sriv..

MBBS, MD, DM (Endocr..

Endocrinology..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Daipayan Ghosh
ဒေါက်တာ Daipayan Gho..

MBBS၊ DNB၊ FMAS၊ FIA..

Bariatric ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Sharmila Chhabra
ဒေါက်တာ Sharmila Ch..

MBBS, MD ။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Prachi Sarin
ဒေါက်တာပရာချီဆာရီ..

MBBS, MD (Gynae & Ob..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Anshuman Madan
ဒေါက်တာ Anshuman Ma ။

MBBS, MS, MRCS (UK)..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Chirag Arora
ဒေါက်တာ Chirag Aror..

MBBS၊ MS (ORTHO)။

အရိုးနှင့်ထရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Vijay Mittal
ဒေါက်တာ Vijay Mitta..

MBBS, MS..

အရိုးနှင့်ထရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Arnab Mohanty
ဒေါက်တာ အာနဘ်မိုဟန်။ ။

MBBS၊ DNB၊ FRCS ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Salman Durrani
ဒေါက်တာ Salman Durr..

MBBS၊ DNB (အော်သို..

အရိုးနှင့်ထရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Shweta Verma
ဒေါက်တာရွှေတာဝမ်..

MBBS၊ DNB ။ ။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Ankit Gupta
ဒေါက်တာ Ankit Gupta..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Sumit Gulla
ဒေါက်တာ Sumit Gulla..

MBBS, MD (ဗိုလ်ချုပ် ကျွန်ုပ်..

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Gaurav Arora
ဒေါက်တာ Gaurav Arora..

MBBS၊ MS အရိုး။ ။

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Tahir Hussain
ဒေါက်တာ Tahir Hussa..

MBBS၊MS..

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Rahul Aggarwal
ဒေါက်တာ Rahul Aggar..

MBBS, MD (ကလေးအထူးကု..

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Hema Kapoor က
ဒေါက်တာ Hema Kapoor ။ ။

MBBS၊MS..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Aditi Bhatnagar
ဒေါက်တာ Aditi Bhatn..

MBBS MS (သားဖွား..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Priyanjana Acharya
ဒေါက်တာ Priyanjana..

MBBS၊ MS (ENT)။

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Mehak Maheshwary
ဒေါက်တာ မဟက်..

DNB၊ MS၊ MBBS ။ ။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Abhijit Ranjan
ဒေါက်တာ အဖိဂျစ် ရန်း.

MBBS, MD (ဆေးပညာ),..

အစာအိမ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Priyanka Gupta
ဒေါက်တာ Priyanka Gu..

MBBS, MD ။

အစာအိမ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Vikas Kathuria
ဒေါက်တာ Vikas Kathu..

MBBS၊ MS၊ M.CH ။

အာရုံကြောပညာနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ။။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Govind Yadav
ဒေါက်တာ Govind Yada..

MBBS၊ MS၊ FMAS ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Saurabh Jindal
ဒေါက်တာ Saurabh Jin ။ ။

MBBS, DNB (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Med...

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Jaisom Chopra
ဒေါက်တာ Jaisom Chop..

MBBS၊ MS၊ FRCS ။ ။

သွေးကြောခွဲစိတ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Saurabh Jindal
ဒေါက်တာ Saurabh Jind ။ ။

MBBS၊ DNB ။ ။

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

9 Plus နှစ်အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Amrapali Dixit
ဒေါက်တာ Amrapali Di..

MBBS၊ MS (Ob & Gynae..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Gaurav Mandhan
ဒေါက်တာ Gaurav Mand ။

DM (Neonatology), MD ။

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ဒေါက်တာ Vishwas Bhatia
ဒေါက်တာ ဗိဿွဒ်ဘ..

MDS - ခြေတုလက်ပြဆရာဝန်။

အလှကုန် သွားဘက်ဆိုင်ရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gurugram-Sector ၈၂

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

Apollo Spectra ၏ ထူးချွန်ထက်မြက်သော စင်တာများတွင် အိန္ဒိယရှိ Apollo Spectra တွင် သီးသန့်လုပ်ဆောင်သည့် အလွန်ထူးခြားပြီး သာမန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချို့ အပါအဝင် များပြားလှသော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

အေးခဲနေသော ပခုံးကို လွှတ်နည်း- အသုံးပြုရန် 5 ဆန့်
အထွေထွေ

အေးခဲနေသော ပခုံးကို လွှတ်နည်း- အသုံးပြုရန် 5 ဆန့်

ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်နေချိန်တွင် လူအများအပြားက ၎င်းကို g ပန်းတိုင်သို့ အရောက်လှမ်းကြသည်။

Shift Worker Syndrome
အထွေထွေ

Shift Worker Syndrome

Shift Worker Syndrome ဟုခေါ်သော Shift Work Sleep Disorder (SWSD)၊

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ
အထွေထွေ

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ

Polysomnogram ဟုလည်းသိကြသော အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရောဂါရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Apollo Spectra အကြောင်း

အထူးဆေးရုံတစ်ခုအနေဖြင့် Apollo Spectra သည် ကြီးမားသောဆေးရုံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးဖြင့် ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း ပိုမိုရင်းနှီးပြီး ပိုမိုရရှိနိုင်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို ထူးခြားစေတယ်။

မြို့ကြီး 17 ခုရှိ စင်တာ 12 ခုဖြင့် - Bengaluru, Chennai, Delhi, Gurugram, Gwalior, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Noida, Patna, and Pune, 2,50,000+ ရလဒ်ကောင်းများဖြင့် အောင်မြင်သော ခွဲစိတ်မှုများနှင့် ဦးဆောင်ဆရာဝန် 2,300+ ကျော် Apollo Spectra ဆေးရုံများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင် စံချိန်စံညွှန်းအသစ်များ ဆက်လက်ချမှတ်၍ ၊

ပိုပြီးဖတ်ပါ..
ပြီးစီး

သင်၏ ဝင်ပေါက်မှ ထွက်ရန် အကူအညီ အပြည့်အစုံ

ဖြတ်တောက်ခြင်း

Edge နည်းပညာဖြတ်တောက်

စောင့်ရှောက်မှု

စိတ်ကြိုက် စောင့်ရှောက်မှု

အထူးပညာရှင်

Minimally Invasive Surgery ပါရဂူ

ဆရာဝန်အကြောင်း

ငါတို့မြို့များ

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း