အပိုလိုရောင်စဉ်
ပျော်ရွှင်သောလူနာများ

1600000 +

ပျော်ရွှင်သောလူနာများ
အထူး

2300 +

အထူးကု
ဆေးရုံအရေအတွက်

17

ဆေးရုံတွေ
တည်နေရာ

12

တည်နေရာများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

ဒေါက်တာ Sanjay Bansal
ဒေါက်တာ Sanjay Bansa..

MBBS၊MD၊DNB..

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Harsh Bhatt
ဒေါက်တာ Harsh Bhatt..

MBBS၊ ANAE တွင် ဒီပလိုမာ။

အရေးကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Pravesh Gupta
ဒေါက်တာ Pravesh Gup..

MBBS၊ MS၊ MCh..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Ashok Kumar Rajoreya
ဒေါက်တာ Ashok Kumar..

MBBS, MD ။

သွေးဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

Dr.Rachna Dogra
Dr.Rachna Dogra..

MBBS၊DGO၊DNB..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Swati Agrawal
ဒေါက်တာ Swati Agraw ။

MD (မီးယပ်)။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Manoj Kumar
ဒေါက်တာ Manoj Kumar..

MBBS၊ PG ဒီပလိုမာ၊..

အထွေထွေဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Gokaran Manjhi
ဒေါက်တာ Gokaran Man..

MBBS၊ MS၊ FMAS၊ FIAG ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Rakhi Singh Yadav
ဒေါက်တာ ရာကီဆင်း..

BDS..

သွားနှင့် Maxillofa..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Navdeep
ဒေါက်တာ Navdeep..

MBBS၊ MS၊ MCH ။ ။

ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Abhas Kumar
ဒေါက်တာ Abhas Kumar..

MBBS၊ DNB ။ ။

အာရုံကြောပညာနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ။။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Chandan Sahu
ဒေါက်တာ Chandan Sah..

MBBS, MD (မေ့ဆေး။ ။

အရေးကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Manish Gupta
ဒေါက်တာ Manish Gupt..

MD၊ DM (Nephrology)။ ။

ကျောက်ကပ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Atul Sharma က
ဒေါက်တာ Atul Sharma..

MBBS, DNB (ထုံဆေး..

အရေးကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Ravindra Bansal
ဒေါက်တာ Ravindra Ba..

MBBS၊ MS ။ ။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Abhishek Sharma
ဒေါက်တာ Abhishek Sh..

MBBS၊ MD၊ DNB Cardio ။ ။

နှလုံးရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Alok Dixit
ဒေါက်တာ Alok Dixit ။ ။

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

အာရုံကြောပညာနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ။။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Jitendra Rajput
ဒေါက်တာ Jitendra Ra..

MD၊ DNB ။ ။

ကျောက်ကပ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Ravi Shanker Dalmia
ဒေါက်တာ Ravi Shanke..

MBBS, MD, DM (Cardi..

နှလုံးရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Abid S
ဒေါက်တာ Abid S.

MBBS၊ FEM/MRCEM (UK)။

အရေးကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု/အလုပ်သင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Ram Krishna Gupta
ဒေါက်တာ Ram Krishna ။

MBBS၊ MS၊ MCh..

ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Mohit Moghe
ဒေါက်တာ မိုဟစ်မိုးဂ်..

MBBS, MD ။

စိတ်ရောဂါကု..

နှစ် 1+ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Vijay Gupta
ဒေါက်တာ Vijay Gupta..

MBBS၊ MD၊ DM ။ ။

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Devansh Arora
ဒေါက်တာ Devansh Aro..

MBBS၊ MS ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Prakhar Shukla
ဒေါက်တာ Prakhar Shu..

MBBS၊ MD၊ FNB ။ ။

အရေးကြီးသောစောင့်ရှောက်မှု။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Sunil Gupta
ဒေါက်တာ Sunil Gupta..

MBBS၊ MS ။ ။

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Ujjwal Sharma
ဒေါက်တာ Ujjwal Shar..

MBBS၊DTCT(CHEST & TB..

အဆုတ်ဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Himanshu Kushwa
ဒေါက်တာ Himanshu Ku..

MBBS၊ ORTHO တွင် နှစ်မြှုပ်။

အရိုးနှင့်ထရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Rajveer Yadav
ဒေါက်တာ Rajveer Yad..

MDS..

သွားနှင့် Maxillofa..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Samir Gupta
ဒေါက်တာ Samir Gupta..

MBBS၊ MS၊ MCH ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Anugrah Dubey
ဒေါက်တာ Anugrah Dub ။

MBBS, MD ။

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Vinod Kumar Mudgal
ဒေါက်တာ Vinod Kumar..

MBBS, MS (အထွေထွေ SU..

ကင်ဆာရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ LN Arora
ဒေါက်တာ LN Arora ။

MBBS၊ MS ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Animesh Upadhyay
ဒေါက်တာ Animesh Upad ။ ။

MBBS၊ DNB ။ ။

အာရုံကြောပညာနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ။။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ဒေါက်တာ Malavika BG
ဒေါက်တာ Malavika B.။

MBBS၊ DNB ။ ။

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

Gwalior-Vikas Nagar

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

Apollo Spectra ၏ ထူးချွန်ထက်မြက်သော စင်တာများတွင် အိန္ဒိယရှိ Apollo Spectra တွင် သီးသန့်လုပ်ဆောင်သည့် အလွန်ထူးခြားပြီး သာမန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချို့ အပါအဝင် များပြားလှသော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

အေးခဲနေသော ပခုံးကို လွှတ်နည်း- အသုံးပြုရန် 5 ဆန့်
အထွေထွေ

အေးခဲနေသော ပခုံးကို လွှတ်နည်း- အသုံးပြုရန် 5 ဆန့်

ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆက်နေချိန်တွင် လူအများအပြားက ၎င်းကို g ပန်းတိုင်သို့ အရောက်လှမ်းကြသည်။

Shift Worker Syndrome
အထွေထွေ

Shift Worker Syndrome

Shift Worker Syndrome ဟုခေါ်သော Shift Work Sleep Disorder (SWSD)၊

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ
အထွေထွေ

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ

Polysomnogram ဟုလည်းသိကြသော အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရောဂါရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Apollo Spectra အကြောင်း

အထူးဆေးရုံတစ်ခုအနေဖြင့် Apollo Spectra သည် ကြီးမားသောဆေးရုံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးဖြင့် ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း ပိုမိုရင်းနှီးပြီး ပိုမိုရရှိနိုင်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို ထူးခြားစေတယ်။

မြို့ကြီး 17 ခုရှိ စင်တာ 12 ခုဖြင့် - Bengaluru, Chennai, Delhi, Gurugram, Gwalior, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Noida, Patna, and Pune, 2,50,000+ ရလဒ်ကောင်းများဖြင့် အောင်မြင်သော ခွဲစိတ်မှုများနှင့် ဦးဆောင်ဆရာဝန် 2,300+ ကျော် Apollo Spectra ဆေးရုံများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင် စံချိန်စံညွှန်းအသစ်များ ဆက်လက်ချမှတ်၍ ၊

ပိုပြီးဖတ်ပါ..
ပြီးစီး

သင်၏ ဝင်ပေါက်မှ ထွက်ရန် အကူအညီ အပြည့်အစုံ

ဖြတ်တောက်ခြင်း

Edge နည်းပညာဖြတ်တောက်

စောင့်ရှောက်မှု

စိတ်ကြိုက် စောင့်ရှောက်မှု

အထူးပညာရှင်

Minimally Invasive Surgery ပါရဂူ

ဆရာဝန်အကြောင်း

ငါတို့မြို့များ

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း