အပိုလိုရောင်စဉ်
ပျော်ရွှင်သောလူနာများ

1600000 +

ပျော်ရွှင်သောလူနာများ
အထူး

2300 +

အထူးကု
ဆေးရုံအရေအတွက်

17

ဆေးရုံတွေ
တည်နေရာ

12

တည်နေရာများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

ဒေါက်တာ Shreya Joshi
ဒေါက်တာ Shreya Josh ။

MBBS၊ D. ORTHO..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Ketki Kulkarni
ဒေါက်တာ Ketki Kulka..

MBBS, MD (OB&Gynae)..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Pravin ဂိုး
ဒေါက်တာ ပရာဗင်ဂိုး..

MBBS၊ DNB (အထွေထွေ အက်စ်.

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Debraj Shome
ဒေါက်တာ Debraj Shom..

MBBS၊ MD၊ DO၊ DNB၊ F.

အလှပြင်ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Dhiraj Sonawane
ဒေါက်တာ Dhiraj Sona..

MBBS, MS (အရိုးပါဒီ..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Meena Gaikwad
ဒေါက်တာ Meena Gaikw..

MBBS၊ MS (ENT)။

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Yash Devckar
ဒေါက်တာ Yash Devcka..

MBBS၊ MS (ENT)။

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Hiren Shah
ဒေါက်တာ Hiren Shah..

MBBS၊ DGO..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Kaustubh Durve
ဒေါက်တာ Kaustubh Du.

MS (Ortho), MRCS, Di..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Sunny Agarwal
ဒေါက်တာ Sunny Agarw..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Kavita Rane
ဒေါက်တာ Kavita Rane..

MBBS, C ဆီးချိုရောဂါဗေဒ၊ ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Haresh Vaghasiya
ဒေါက်တာ Haresh Vagh..

MD (OBG), DPE (ဩစတြေးလျ။ ။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Archana Ajit
ဒေါက်တာ အာကာနာ အာဂျီ..

MBBS၊ MS ။ ။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Hitesh Kubadia
ဒေါက်တာ Hitesh Kuba..

MBBS၊ MS (ORTHO)။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Reshma Palep
Dr. Reshma Pale.

MBBS၊ MS၊ DNB၊ ။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Laxman Salve
ဒေါက်တာ Laxman Salv..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Roshni Nambiar
ဒေါက်တာ ရိုရှနီနမ်။

MBBS၊ DNB (ENT)။

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Safiuddin Nadvi
ဒေါက်တာ Safiuddin N.

MBBS၊ MS (ORTHO)။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Jeet Savla
ဒေါက်တာ Jeet Savla..

MBBS၊D(ORTHRO)DNB သို့မဟုတ်..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Ravindra Hodarkar
ဒေါက်တာ Ravindra ဟို..

MS၊ MCh (Uro), DNB (..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Mrinmayee Mukund Ganoje
ဒေါက်တာ မင်မေရီ အမ်၊

MBBS, MD (အရေပြားရောဂါဗေဒ။ ။

အရေပြားရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Aparna Govil Bhasker
ဒေါက်တာ Aparna Govi..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

Bariatric ခွဲစိတ်မှု/ Ge..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Nusrat Bukhari
ဒေါက်တာ Nusrat Bukh..

MBBS၊ DOMS၊ Fellowsh ။ ။

မျက်စိပညာ။ပ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Kiran Shah က
ဒေါက်တာ Kiran Shah..

MBBS၊ MS (GEN.SURGE..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Shoaib Padaria Fakhruddin
ဒေါက်တာ Shoaib Pada..

MBBS, MD (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ..

နှလုံးရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Ketan Shah
ဒေါက်တာ Ketan Shah..

MBBS၊ DGO၊ DNB (Obst..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Hitesh Kubadia
ဒေါက်တာ Hitesh Kuba..

MS (Ortho), Fellowsh..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Mitul Bhatt
ဒေါက်တာ မစ်တူလ်ဘဘတ်..

MBBS၊ MS (ENT), DNB..

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Shulmit Vaidya
ဒေါက်တာ ရှုလ်မစ်ဝေ..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Sanjay Alle
ဒေါက်တာ Sanjay Alle..

MBBS၊ D.ORTHO..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ HE Paranjpe
ဒေါက်တာ HE Paranjp ။ ။

MD (OBS & GYN), DGO..

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Dilip Bhosale
ဒေါက်တာ Dilip Bhosa..

MS (အထွေထွေခွဲစိတ်မှု)။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Prajyot Jagtap
ဒေါက်တာ ပရာဂျယော့ဂျတ်..

MBBS, MS (အရိုးပါဒီ..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Rajeev Naik
ဒေါက်တာ Rajeev Naik..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Nasreen Gite
ဒေါက်တာ Nasreen Git ။ ။

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Vibhor Borkar
ဒေါက်တာ Vibhor ဘောက်ထ.

MBBS, MD (ကလေးအထူးကု..

ကလေးအထူးကုနှင့် နီယွန်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ ဂင်္ဂါကူဒ်ဗာ
ဒေါက်တာဂင်္ဂါကုဒဝ။

MBBS၊ MS (ENT), DNB..

ENT ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

Nikhil Dayanand Baljekar
Nikhil Dayanand ။ ။

MBBS၊ MCPS၊ M...

Endocrinology..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Tarun Jain
ဒေါက်တာ တာရွန်ဂျိန်း..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Jayesh Ranawat
ဒေါက်တာ Jayesh Rana..

MBBS၊ MS၊ DNB၊ FCPS ။ ။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Chirag Patel
ဒေါက်တာ Chirag Pate ။ ။

MBBS, MS (အရိုးပါဒီ..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Jitendra Sakhrani
ဒေါက်တာ Jitendra Sa..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Utkarsh Prabhakar Pawar
ဒေါက်တာ Utkarsh Pra..

MBBS၊ MS၊ DNB ။ ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Amit Thadani
ဒေါက်တာ Amit Thadan..

MS (အထွေထွေခွဲစိတ်မှု)။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Subodh Sirur
ဒေါက်တာ Subodh Siru..

MBBS၊ DDV၊ DNB ။ ။

အရေပြားရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Chandranath R Tiwari
ဒေါက်တာ ချန်ဒရာနတ်..

MBBS., MS., M.Ch (N..

အာရုံကြောပညာနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ။။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Shivraj Ingole
ဒေါက်တာ Shivraj Ing ။ ။

MBBS၊ DNB (ဓာတ်ရောင်ခြည်ဗေဒ။ ။

အာရုံကြောပညာနှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ။။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာလကင်ဗီရာ
ဒေါက်တာလကင်ဗီရာ..

MBBS၊ DNB (အထွေထွေ အက်စ်.

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ဒေါက်တာ Rahul Nikumbhe
ဒေါက်တာ Rahul Nikum..

MBBS ၊ MD ။ ။

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-ချန်ဘာ

ဒေါက်တာ Khyati Shroff
ဒေါက်တာ Khyati Shro ။

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

မွမ်ဘိုင်း-Tardeo

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

Apollo Spectra ၏ ထူးချွန်ထက်မြက်သော စင်တာများတွင် အိန္ဒိယရှိ Apollo Spectra တွင် သီးသန့်လုပ်ဆောင်သည့် အလွန်ထူးခြားပြီး သာမန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချို့ အပါအဝင် များပြားလှသော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

Shift Worker Syndrome
အထွေထွေ

Shift Worker Syndrome

Shift Worker Syndrome ဟုခေါ်သော Shift Work Sleep Disorder (SWSD)၊

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ
အထွေထွေ

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ

Polysomnogram ဟုလည်းသိကြသော အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရောဂါရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Obesity-related Sleep Apnea
အထွေထွေ

Obesity-related Sleep Apnea

အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်သော အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းသည် အဖြစ်များသော်လည်း မကြာခဏ ရောဂါအမည်မဖော်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်သည်။

Apollo Spectra အကြောင်း

အထူးဆေးရုံတစ်ခုအနေဖြင့် Apollo Spectra သည် ကြီးမားသောဆေးရုံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးဖြင့် ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း ပိုမိုရင်းနှီးပြီး ပိုမိုရရှိနိုင်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို ထူးခြားစေတယ်။

မြို့ကြီး 17 ခုရှိ စင်တာ 12 ခုဖြင့် - Bengaluru, Chennai, Delhi, Gurugram, Gwalior, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Noida, Patna, and Pune, 2,50,000+ ရလဒ်ကောင်းများဖြင့် အောင်မြင်သော ခွဲစိတ်မှုများနှင့် ဦးဆောင်ဆရာဝန် 2,300+ ကျော် Apollo Spectra ဆေးရုံများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင် စံချိန်စံညွှန်းအသစ်များ ဆက်လက်ချမှတ်၍ ၊

ပိုပြီးဖတ်ပါ..
ပြီးစီး

သင်၏ ဝင်ပေါက်မှ ထွက်ရန် အကူအညီ အပြည့်အစုံ

ဖြတ်တောက်ခြင်း

Edge နည်းပညာဖြတ်တောက်

စောင့်ရှောက်မှု

စိတ်ကြိုက် စောင့်ရှောက်မှု

အထူးပညာရှင်

Minimally Invasive Surgery ပါရဂူ

ဆရာဝန်အကြောင်း

ငါတို့မြို့များ

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း