အပိုလိုရောင်စဉ်
ပျော်ရွှင်သောလူနာများ

1600000 +

ပျော်ရွှင်သောလူနာများ
အထူး

2300 +

အထူးကု
ဆေးရုံအရေအတွက်

17

ဆေးရုံတွေ
တည်နေရာ

12

တည်နေရာများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

ဒေါက်တာ Lohith U
ဒေါက်တာ Lohith U..

MBBS, MS, DNB ( Surg ..

အစာအိမ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Suresh Kumar MS
ဒေါက်တာ Suresh Kuma..

MS D.Ortho, M.Ch (အို..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Roma Haider
ဒေါက်တာ Roma Haider ။

BDS..

သွားနှင့် Maxillofa..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Darshan Kumar A Jain
ဒေါက်တာ Darshan Kum..

MBBS၊ MS (Ortho), FN..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ စတိဗ်ပေါလ်
ဒေါက်တာ စတိဗ်ပေါ.။

MBBS, DNB (ဗိုလ်ချုပ် အမ်.

အတွင်းဆေး/Ge..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Sreedhar Reddy
ဒေါက်တာ Sreedhar Re..

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ LG Vishwanathan
ဒေါက်တာ LG Vishw..

MBBS, MS (အထွေထွေ အက်စ်..

အစာအိမ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Dilip Dhanpal
ဒေါက်တာ Dilip Dhanp..

MBBS၊ MS၊ M.Ch.

ဆီးလမ်းကြောင်း။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Manas Ranjan Tripathy
ဒေါက်တာ Manas Ranja..

MBBS, MS - အထွေထွေ အက်စ်.

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Narender M က
ဒေါက်တာ Narender M.

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Amit G Yelsangikar
ဒေါက်တာ Amit G Yels..

MBBS, MD (ဗိုလ်ချုပ် ကျွန်ုပ်..

အစာအိမ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Poonam Maurya
ဒေါက်တာ Poonam Maur..

MBBS, DNB (ဗိုလ်ချုပ် အမ်.

ကင်ဆာရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Jey Subburaj
ဒေါက်တာ Jey Subbura..

M.Sc (စိတ်ပညာ)။

စိတ္ပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Mahesh Reddy
ဒေါက်တာ Mahesh Redd..

MS ၊ M.Ch(Ortho-Live..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Varun J
ဒေါက်တာ Varun J.

MBBS၊ DNB (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..

အထွေထွေ ခွဲစိတ်မှု / Vas..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Deepak KL Gowda
ဒေါက်တာ Deepak KL.။

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Harihara Murthy
ဒေါက်တာ Harihara Mu..

MBBS၊ MS ။ ။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Sampath ချန်ဒရာ Prasad Rao က
ဒေါက်တာ Sampath Cha..

MS၊ DNB၊ FACS၊ FEB-O..

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Pavan Chebbi
ဒေါက်တာ Pavan Chebb..

MBBS၊ MS၊ MCh..

အရိုးအထူးကု..

နှစ် 20+ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Vijay C Reddy
ဒေါက်တာ Vijay C Red ။

MBBS, MS (ဗိုလ်ချုပ်စု..

ဗိုလ်ချုပ်နှင့် Laparosc..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Mary Varghese
ဒေါက်တာ Mary Varghes..

MBBS၊ DOMS၊ MS ။ ။

မျက်စိပညာ။ပ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Tejaswini Dande
ဒေါက်တာ Tejaswini D.

MD (ဗိုလ်ချုပ်ဆေးပညာ)၊ ဃ.

အစာအိမ်ရောဂါ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ AS Prakash
ဒေါက်တာ AS Prakash ။ ။

MBBS၊ DSM (Gastro)။ ။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Vybhav Deraje
ဒေါက်တာ Vybhav Dera..

MBBS, MS-အထွေထွေစု..

ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်မှု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Shruti Bachalli
ဒေါက်တာ Shruti Bach ။ ။

MBBS, MD (မေ့ဆေး..

နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Prashanth Kalale
ဒေါက်တာ Prashanth K.

MBBS၊ MS ။ ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Deepak Shivanna
ဒေါက်တာ Deepak Shiv..

MS (Ortho), M.Sc (Tr..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Siddharth Munireddy
ဒေါက်တာ Siddharth M.

MBBS, MS (အရိုးပါဒီ..

အရိုးနှင့်ထရာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Mahadev Jatti
ဒေါက်တာ Mahadev Jat..

MBBS၊ MS၊ M.Ch.

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Jyothi Rajesh
ဒေါက်တာ Jyothi Raje..

DGO၊ DNB ။ ။

သားဖွားမီးယပ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Gautam Kodikal
ဒေါက်တာဂေါတမ်ကိုဒီ။

MBBS၊ MS ။ ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Subodh M က Shetty
ဒေါက်တာ Subodh M Sh.

MBBS၊ D Ortho၊ MS ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Sanjay Kumar က
ဒေါက်တာ Sanjay Kuma..

MBBS၊ DLO၊ DNB ။ ။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Prashanth Patil
ဒေါက်တာ Prashanth P.

MBBS၊ MS၊ MRCS ။ ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ ဗီနိုင်းပသီ
ဒေါက်တာ ဗီနိုင်းပ။

MBBS, MD (ရေဒီယိုဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း..

သွေးကြောခွဲစိတ်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Sindhushree Hiremath
ဒေါက်တာစင်ဒုရှရီ။

MBBS၊ MD (DVL)။

အရေပြားရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Jayakrishnan Pillai
ဒေါက်တာ Jayakrishna..

MBBS၊ N. သံတမန်၊

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Amith P Shetty
ဒေါက်တာ Amith P She..

MBBS, MS (အရိုးပါဒီ..

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Elizabeth Jayaseelan
ဒေါက်တာ Elizabeth J.

MBBS၊ DNB (Dermatolo..

အရေပြားရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Akhil Bhat
ဒေါက်တာ Akhil Bhat..

MBBS၊ MS (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Surg)။

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Rupashree SP
ဒေါက်တာ Rupashree S.

MBBS, MD ။

အတွင်းပိုင်းဆေးပညာ..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Abhijit Vilas Kulkarni
ဒေါက်တာ Abhijit Vil..

MBBS, MD (ဗိုလ်ချုပ် ကျွန်ုပ်..

နှလုံးရောဂါဗေဒ။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Tejashwini Deepak
ဒေါက်တာ Tejashwini.။

MD၊ FACE၊ FEDM ။ ။

Endocrinology..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Sharath Kumar Shetty
ဒေါက်တာ Sharath Kum..

MBBS၊ MS (Ortho) ။ ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Ravindranath Kommi
ဒေါက်တာ Ravindranat ။ ။

MBBS၊ MS အရိုးအထူးကု။ ။

အရိုးအထူးကု..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Karishma V. Patel
ဒေါက်တာ Karishma V...

MBBS၊ DNB ။ ။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Muralidhar TS
ဒေါက်တာ Muralidhar.။

MBBS, MD (မေ့ဆေး..

နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု။ ။

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Krishna Ramanathan
ဒေါက်တာ Krishna Ram..

MBBS၊ DNB (ENT)။

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ Manaswini Ramachandra
ဒေါက်တာ Manaswini R.

ဒေါ်..

ENT၊ ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်း S..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ဒေါက်တာ JG Sharath Kumar
ဒေါက်တာ JG Sharath..

MBBS, MS (အထွေထွေ SU..

အထွေထွေခွဲစိတ်မှု၊ ရင်ခွင်..

အနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံ

ဘန်ဂလို-ကိုရမန်ဂလာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာဝန်များ

Apollo Spectra ၏ ထူးချွန်ထက်မြက်သော စင်တာများတွင် အိန္ဒိယရှိ Apollo Spectra တွင် သီးသန့်လုပ်ဆောင်သည့် အလွန်ထူးခြားပြီး သာမန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချို့ အပါအဝင် များပြားလှသော ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာများက စကားပြောသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်များ

Shift Worker Syndrome
အထွေထွေ

Shift Worker Syndrome

Shift Worker Syndrome ဟုခေါ်သော Shift Work Sleep Disorder (SWSD)၊

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ
အထွေထွေ

အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာ

Polysomnogram ဟုလည်းသိကြသော အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရောဂါရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Obesity-related Sleep Apnea
အထွေထွေ

Obesity-related Sleep Apnea

အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်သော အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းသည် အဖြစ်များသော်လည်း မကြာခဏ ရောဂါအမည်မဖော်နိုင်သော ရောဂါဖြစ်သည်။

Apollo Spectra အကြောင်း

အထူးဆေးရုံတစ်ခုအနေဖြင့် Apollo Spectra သည် ကြီးမားသောဆေးရုံ၏ အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးဖြင့် ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း ပိုမိုရင်းနှီးပြီး ပိုမိုရရှိနိုင်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ကို ထူးခြားစေတယ်။

မြို့ကြီး 17 ခုရှိ စင်တာ 12 ခုဖြင့် - Bengaluru, Chennai, Delhi, Gurugram, Gwalior, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Noida, Patna, and Pune, 2,50,000+ ရလဒ်ကောင်းများဖြင့် အောင်မြင်သော ခွဲစိတ်မှုများနှင့် ဦးဆောင်ဆရာဝန် 2,300+ ကျော် Apollo Spectra ဆေးရုံများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုများတွင် စံချိန်စံညွှန်းအသစ်များ ဆက်လက်ချမှတ်၍ ၊

ပိုပြီးဖတ်ပါ..
ပြီးစီး

သင်၏ ဝင်ပေါက်မှ ထွက်ရန် အကူအညီ အပြည့်အစုံ

ဖြတ်တောက်ခြင်း

Edge နည်းပညာဖြတ်တောက်

စောင့်ရှောက်မှု

စိတ်ကြိုက် စောင့်ရှောက်မှု

အထူးပညာရှင်

Minimally Invasive Surgery ပါရဂူ

ဆရာဝန်အကြောင်း

ငါတို့မြို့များ

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း