အပိုလိုရောင်စဉ်

TPAs နှင့် အာမခံ

 

S.No

TPAs နှင့် အာမခံ

1

Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd

2

Cholamandalam Ms General Insurance Co Ltd

3

Manipal Cigna ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီ

4

VOLO ကျန်းမာရေးအာမခံ TPA လီမိတက်

5

Ericson Tpa ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Pvt Ltd

6

Family Health Plan Tpa Ltd

7

Future Generali India Insurance Company Limited

8

Genins India TPA Ltd

9

Good Health TPA Services Ltd

10

Hdfc Ergo General Insurance Co Ltd

11

Health India Tpa Services Private Limited

12

ကျန်းမာရေးအာမခံ Tpa Of India Ltd

13

Heritage Health TPA Pvt Ltd

14

Iffco Tokyo General Insurance Co Ltd

15

ICICI Lombard အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်

16

Liberty Videocon အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်

17

Niva Bupa Health Insurance Company Ltd

18

Medi Assist India Tpa Pvt Ltd

19

Medicare Tpa ဝန်ဆောင်မှုများ India Pvt Ltd

20

Medsave ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Tpa Ltd

21

MD India Healthcare TPA Services Pvt Ltd

22

အမျိုးသားအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်

23

Paramount ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ Tpa Pvt Ltd

24

Park Mediclaim TPA Private Ltd

25

Reliance General Insurance Co Ltd

26

စောင့်ရှောက်မှုကျန်းမာရေးအာမခံလီမိတက်

27

Royal Sundaram Alliance Insurance Co Ltd

28

Safeway TPA Services Pvt Ltd

29

Sbi အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်

30

Spurthi Meditech TPA Solutions Pvt Ltd

31

Sri Gokulam ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ TPA Pvt Ltd

32

TATA AIG အထွေထွေအာမခံကုမ္ပဏီလီမိတက်

33

New India Assurance Co Ltd

34

The Oriental Insurance Co Ltd

35

United India Insurance Co Ltd

36

Universal Sompo General Insurance Co Ltd

37

Vidal ကျန်းမာရေး TPA ပုဂ္ဂလိက လီမိတက်

 

 

တစ်ဦးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း