အပိုလိုရောင်စဉ်

ဆေးရုံကိုရှာပါ

Chirag Enclave၊ Delhi ရှိ အကောင်းဆုံး Multi Specialty ဆေးရုံ
ဒေလီ - Chirag Enclave

Plot no. A-2၊ Outer Ring Rd၊ Chirag Enclave Flyover၊ Greater Kailash-1၊ Chirag Enclave၊ New Delhi 110048

တည်နေရာမြေပုံ
24 နာရီကိုဖွင့်ပါ

96% လူနာကျေနပ်မှုရမှတ်

Karol Bagh၊ Delhi ရှိ အကောင်းဆုံး Multi Specialty ဆေးရုံ
ဒေလီ - Karol Bagh

မြေကွက်အမှတ် 3၊ Block အမှတ် 34၊ Metro Pillar အမှတ် 77၊ Pusa Road၊ West Extension Area (WEA)၊ Karol Bagh၊ New Delhi - 110005

တည်နေရာမြေပုံ
24 နာရီကိုဖွင့်ပါ

98% လူနာကျေနပ်မှုရမှတ်

ကဒ်ပုံထုပ်
ဒေလီ - Chirag Enclave

Plot no. A-2၊ Outer Ring Rd၊ Chirag Enclave Flyover၊ Greater Kailash-1၊ Chirag Enclave၊ New Delhi 110048

08448440991

24 နာရီကိုဖွင့်ပါ

24 နာရီကိုဖွင့်ပါ

95% လူနာကျေနပ်မှုရမှတ်

GOOGLE သုံးသပ်ချက်

(4.5)
ကဒ်ပုံထုပ်
ဒေလီ - Karol Bagh

မြေကွက်အမှတ် 3၊ Block အမှတ် 34၊ Metro Pillar အမှတ် 77၊ Pusa Road၊ West Extension Area (WEA)၊ Karol Bagh၊ New Delhi - 110005

08448440991

24 နာရီကိုဖွင့်ပါ

24 နာရီကိုဖွင့်ပါ

95% လူနာကျေနပ်မှုရမှတ်

GOOGLE သုံးသပ်ချက်

(4.5)

ငါတို့မြို့များ

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း