အပိုလိုရောင်စဉ်
အလှမယ် Ankita Agrawal

Miss Ankita သည် Apollo Spectra Jaipur တွင် Dr Jaiswal မှ သူမ၏ ကျောက်ခွဲစိတ်မှုအကြောင်း ပြောပြသည်။

တစ်ဦးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း