အပိုလိုရောင်စဉ်
Ali Khamees

ကျွန်ုပ်သည် လူနာ Ali Khamees ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်၏ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးအတွက် Apollo Spectra ဆေးရုံတွင် ကျွန်ုပ်၏ ခွဲစိတ်မှု ပြီးမြောက်ပြီး Apollo Spectra ဆေးရုံတွင်လည်း ညာဘက်မျက်လုံးကိုလည်း ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ မျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးကို ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာဝန်များအားလုံး ကူညီပေးပါသည်။ Apollo ဆေးရုံတွင် ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့အကြုံသည် ကောင်းမွန်ပါသည်။

တစ်ဦးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းဘွတ်ကင်လုပ်ရန်

ခန့်အပ်

ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

WhatsApp

WhatsApp ကို

ခန့်အပ်စာအုပ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း